CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidation of Fe and Fe-Cr steel : the inhibitive effect of SO2

Anders Järdnäs (Institutionen för oorganisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 40 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2013-12-18.
CPL Pubid: 189766

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report OOK / Department of Inorganic Chemistry, School of Chemistry, Göteborg University 03:01