CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Software Product Line Engineering

Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Systems and Software Variability Management p. 3-24. (2013)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 189764