CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variability Implementation

Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Rafael Capilla
Systems and Software Variability Management p. 75-86. (2013)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 189759