CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Network Self-organization Explains the Distribution of Synaptic Efficacies in Neocortex

Pengsheng Zhang ; Christos Dimitrakakis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Jochen Triesch
Proceedings of DevLeaNN: A Workshop on Development and Learning in Artificial Neural Networks (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 189757