CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generalization and Interference in Human Motor Control

Luca Lonini ; Christos Dimitrakakis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Constantin Rothkopf ; Jochen Triesch
Computational and Robotic Models of the Hierarchical Organization of Behavior p. 155-176. (2013)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 189755