CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systems and Software Variability Management: Concepts, Tools and Experiences

Rafael Capilla ; Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Kyo-Chul Kang
(2013)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 189734

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)