CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energismartast i Västsverige - En fråga om hur man bor?

Ylva Norén Bretzer (Förvaltningshögskolan ; Mistra Urban Futures)
En region för alla? Medborgare, människor och medier i Västsverige p. 201-215. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: energieffektivisering, energismart, boendetyp, samhällsplanering, hållbar livsstilDenna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2015-04-01.
CPL Pubid: 189730

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Förvaltningshögskolan (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur