CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory – IVS Analysis Center

Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Tong Ning (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Johan Löfgren (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2012 Annual Report p. 298-301. (2013)
[Kapitel]

This report briefly summarizes the activities of the IVS Analysis Center at the Onsala Space Observatory during 2012 and gives examples of results of ongoing work.


edited by K. D. Baver, D. Behrend, and K. Armstrong, NASA/TP-2013-217511Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 189714

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Endogen geovetenskap
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium