CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory – IVS Technology Development Center

Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Ulf Kylenfall (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Leif Helldner (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Karl-Åke Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Marianna Ivashina (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Oleg Iupikov (Institutionen för signaler och system, Antenner)
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2012 Annual Report p. 346-349. (2013)
[Kapitel]

We report 2012 activities and plans for 2013.


edited by K. D. Baver, D. Behrend, and K. Armstrong, NASA/TP-2013-217511Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 189708

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium