CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PMD impact on optical systems: Single- and multichannel effects

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communication Reports 1, ed. by C.R. Menyuk and A. Galtarossa, p. 99-114. (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1897

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur