CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Algorithms and Bounds for Sampling-based Approximate Policy Iteration

Christos Dimitrakakis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Michail Lagoudakis
EWRL 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-12-17. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 189672