CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploration in POMDPs

Christos Dimitrakakis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers))
Österreichische Gesellschaft für Artificial Intelligence Journal (0254-4326). Vol. 27 (2008), 1, p. 24-31.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-12-17. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 189670