CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Context model inference for large or partially observable MDPs

Christos Dimitrakakis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers))
ICML Workshop on reinforcement learning and search in very large spaces (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-17. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 189646