CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A SIMO DFE-based Equalization Technique for PMD Compensation

Z Zhu ; R.S. Blum ; H.R. Sadjadpour ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE International Conference on Communications (ICC 2004), Paris, France, June 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1896

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur