CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identification of productivity relationships for improving performance in cellular manufacturing systems

Peter Nordell (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 58 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord:


Alternate (journal) title: Härtill 4 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2013-12-17.
CPL Pubid: 189566