CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of phase type distributions from censored samples

Marita Olsson (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. - 41 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-17.
CPL Pubid: 189565

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 1993:36