CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface characterisation of water-atomised chromium-alloyed steel powder

Henrik Karlsson (Institutionen för materialteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 27 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 2 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2013-12-17.
CPL Pubid: 189561

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Materials Science and Engineering, Chalmers University of Technology 8