CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Speciation measurements of airborne mercury species in northern Finland; Evidence for long range transport of air masses depleted in mercury

Michelle Nerentorp (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; K. Kyllonen ; I. Wangberg ; P. Kuronen
Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (2267-1242). Vol. 1 (2013),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Mercury speciation measurements were performed at the Arctic measurement site, Pallas Matorova, in northern Finland during the period 12-04-02 to 12-04-26. For the first time Hg speciation measurements with high sensitivity and temporal resolution were performed at this site. The measurement allowed simultaneous determination of TGM, GEM, GOM and particulate bound mercury. Evidence for long range transport of air masses depleted in mercury is provided as well as a study of possible mercury sources determining the temporal variations in airborne mercury species at the site.

Nyckelord: Mercury, TGM, GEM, GOM, PBM, AMDE, atmospheric mercuryDenna post skapades 2013-12-17. Senast ändrad 2017-05-17.
CPL Pubid: 189559

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur