CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurment of Gas Flow and Carbon Conversion in Chalmers 2-4MWth DFB Gasifier

Anton Larsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Martin Seemann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
tcbiomass2013 (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-17. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 189553

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur