CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collaborative environments : aspects in communication and educational visualisation

Boris Koldehofe (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - viii, 73 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Lic.-avh. Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2013-12-17.
CPL Pubid: 189547

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Datorteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology 19