CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Signal processing on PMD SIMO channels

Z Zhu ; R.S. Blum ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; H.R. Sadjapour
Proceeding of Optical Fiber Communication conference, paper MF65, Los Angeles, USA, Febr. 22-27, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1895

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur