CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The changing role of middlemen – strategic responses to distribution dynamics

Robert Olsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Industrial Marketing Management (0019-8501). Vol. 42 (2013), 7, p. 1131-1140.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-17. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 189485

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur