CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organizing product recovery in networks – an industrial network perspective

Igor Insanic (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Presented at the Nofoma 2013, Chalmers University, Gothenburg, 4-5 June, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-17. Senast ändrad 2013-12-17.
CPL Pubid: 189475

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi
Annan teknik

Chalmers infrastruktur