CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategizing at the boundaries of firms

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Presented at the IMP Journal Seminar: Strategy and networks. Euromed Management, Marseille, 11-12 April, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-17.
CPL Pubid: 189474

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur