CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finns det möjligheter att integrera ergonomiska aspekter vid utformningen av produktionssystem genom ett tvär- och mångvetenskapligt samarbete?

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Jan Johansson Hanse ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Arbete Människa Miljö & Nordisk Ergonomi 4, p. 212-220. (1997)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: ergonomi, tvärvetenskapDenna post skapades 2013-12-16. Senast ändrad 2017-01-18.
CPL Pubid: 189425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur