CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Swedish Industrial Research Program ‘Co-operative for Optimization of Industrial Production Systems Regarding Productivity and Ergonomics’ (COPE)

Jörgen Winkel ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Mikael Forsman (Institutionen för människa tekniksystem) ; Gert-Åke Hansson ; Jan Johansson Hanse ; Roland Kadefors
Proceedings of The 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association (IEA´97) Vol. 1 (1997), p. 130-132.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-12-16. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 189422

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Yrkesmedicin
Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur