CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Method for Participative Assessment of Situations with High Job Strain Utilising Video-Computer Interaction

Mikael Forsman (Institutionen för människa tekniksystem) ; Jan Johansson Hanse
3rd International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders (PREMUS-ISEOH´98) Vol. Book of abstract (1998), p. 114.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Job Strain, Video-Computer Interaction



Denna post skapades 2013-12-16.
CPL Pubid: 189421

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Yrkesmedicin
Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur