CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Swedish industrial research program 'Co-operative for Optimization of industrial production systems regarding Productivity and Ergonomics' (COPE)

Jörgen Winkel ; Marita Christmansson (Institutionen för arbetsorganisation) ; Henrik Cyren ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Mikael Forsman (Institutionen för människa tekniksystem) ; Gert-Åke Hansson ; Jan Johansson Hanse
American Journal of Industrial Medicine (0271-3586). Vol. Supplement 1 (1999), p. 82-85.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-12-16.
CPL Pubid: 189415

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)
Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Yrkesmedicin

Chalmers infrastruktur