CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unemployment and Associations with Sense of Coherence and Ill Health

Thomas Sandberg ; Jan Johansson Hanse ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik)
International Research Conference on Health Hazards and Challenges in the New Working Life p. 5. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Unemployment, Sense of coherence, HealthDenna post skapades 2013-12-16. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 189413

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Folkhälsovetenskap
Samhällsmedicin
Tillämpad psykologi
Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur