CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Association between assembly work electromyography and discomfort as identified by video-computer interaction

Helena Franzon ; Mikael Forsman (Institutionen för människa tekniksystem) ; Jan Johansson Hanse
Proceedings of the XIVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association Vol. 5 (2000), p. 268-271.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: electromyography, assembly workDenna post skapades 2013-12-16.
CPL Pubid: 189412

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Arbetsfysiologi
Yrkesmedicin

Chalmers infrastruktur