CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bergman kernels and local holomorphic Morse inequalities

Robert Berman (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 34 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-16.
CPL Pubid: 189328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:34