CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effect of Wave Modelling on Offshore Wind Turbine Fatigue Loads

Jenny Trumars (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Niels Jacob Tarp-Johansen ; Thomas Krogh
Procedings of Copenhagen Offshore Wind 2005 (2005)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Non-linear Waves, Wave Load, Wind Energy Converter, Fatigue



Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 18925

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Wave Loads on Offshore Wind Power Plants