CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reliability Analysis of Consensus in Cooperative Transport Systems (invited paper)

Negin Fathollah Nejad Asl (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Risat Mahmud Pathan (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Emilia Villani ; Raul Barbosa ; Johan Karlsson (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Workshop ASCoMS (Architecting Safety in Collaborative Mobile Systems) of the 32nd International Conference on Computer Safety, Reliability and Security (SAFECOMP), Toulouse : France (2013)SAFECOMP), Toulouse : France, 2013 p. .. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-16. Senast ändrad 2013-12-16.
CPL Pubid: 189245