CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How much biomass is available?

Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Systems Perspectives on Biorefineries 2012 p. 36-47. (2012)
[Kapitel]

Also published in: Sandén, B. A. ; Pettersson, K. (2013) Systems Perspectives on Biorefineries 2013. Göteborg: Chalmers University of Technology ISBN: 978-91-980973-2-0

Sandén, B. A. ; Pettersson, K. (2014) Systems Perspectives on Biorefineries 2014. Göteborg: Chalmers University of Technology ISBN: 978-91-980973-8-2Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-16. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 189238

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Energiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur