CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A bivariate model for predator-prey interaction

Irene Isaksson-Hellman (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. - 74 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-16.
CPL Pubid: 189235

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur