CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron flow driven instability in finite beta plasmas

István Pusztai (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; P. J. Catto ; F. I. Parra ; M. Barnes
Proceedings of the 40th EPS conference on plasma Physics, Espoo, Finland, Europhysics Conference Abstracts Vol. 2 (2013), p. 1098-1101.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: grokinetic, current driven instabilities, magnetohydrodynamics, tokamak, induced electric field


Art. no. P4.156Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-15. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 189206

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur