CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framsynt efterord

Berglund Ylva ; Ylva Blank ; Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur) ; Ulrika Gustafsson (Mistra Urban Futures) ; Annie Hohlfält ; Ingrid Martins Holmberg ; Vanja Larberg ; Lars Lilled ; Ylva Löf
Mellanrum. Fem års seminarier om social hållbarhet och stadsutveckling i Göteborg p. 192. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: social hållbarhet, stadsliv, debatt, offentligt rumDenna post skapades 2013-12-13. Senast ändrad 2015-08-04.
CPL Pubid: 189157