CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sub-Arcsecond Imaging of the Radio Continuum and Neutral Hydrogen in the Medusa Merger

R.J. Beswick ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; A. Pedlar ; S. Hüttemeister
Astronomy & Astrophysics Vol. 444 (2005), 3, p. 791-801.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 18909

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur