CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggbranschens gröna paradox

Pernilla Hagbert (Institutionen för arkitektur)
Archileaks redaktionella material, archileaks.se (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: byggbranschen, grön ekonomi, hållbart byggande, arkitektur


Inbjuden skribent med bidrag till archileaks.se redaktionella materialDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 189085

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Byggproduktion
Husbyggnad
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur