CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den gröna byggbranschens paradox

Pernilla Hagbert (Institutionen för arkitektur)
Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet p. 206-217. (2013)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: tillväxtkritik, byggbranschen, hållbart byggande, grön ekonomi, arkitektur


Kapitel i antologi, redaktör Stellan Tengroth, Steg 3, utgiven av Pärspektiv förlagDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 189084