CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discovery of two new methanol masers in NGC 7538

M.R. Pestalozzi ; V. Minier ; F. Motte ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astronomy & Astrophysics Vol. 448 (2006), p. L57-L60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 18907

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur