CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energisk arkitektur: sköna, driftsäkra och energieffektiva byggnader

Annika von Schéele (Institutionen för arkitektur) ; Michael Edén (Institutionen för arkitektur) ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
: External organization, 2006. ISBN: 91-7147-943-0.- 56 s.
[Bok]

Nyckelord: architecture, buildings, energy efficcient buildings, indoor climate, ventlation, passive houses, low energy houses, heating, Germany, Austria, Switzerland


Utgiven av BoverketDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 18905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur