CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluid mechanics of solid-liquid suspensions in stirred vessels : an experimental and numerical study

Torbjörn Virdung (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - xii, 78 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: stirred vessels, pitched blade, solid-liquid, suspensions, particle image velocimetry, compulational fluid dynamics, eulerian/eulerian, granularDenna post skapades 2013-12-12.
CPL Pubid: 189042

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur