CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

VLBI at APEX: First Fringes

Alan Roy ; Jan Wagner ; Michael Wunderlich ; Alessandra Bertarini ; Thomas Krichbaum ; Walter Alef ; G. Wieching ; C. Duran ; R. Olivares ; P. Caro ; O. Arriagada ; F.M. Montenegro-Montes ; J.P. Araneda ; Michael Lindqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans Olofsson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; R. Freund ; D. Marrone ; P. Strittmatter ; L. Ziurys ; R. Blundell ; R. Primiani ; J. Weintroub ; K. Young ; G. Crew ; S. Doeleman ; V. Fish ; R.-S. Lu ; Jason SooHoo ; Mike Titus ; Gino Tuccari
Proceedings of Science, 11th European VLBI Network Symposium & Users Meeting, p. 1-6. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Very Long Baseline Interferometry (VLBI), APEX-telescopeDenna post skapades 2013-12-12. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 189040

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium