CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrodynamics in a stirred square tank investigated using PIV and LDA measurements

Jesper Kilander (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - x, 59 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: square tank, hydrodynamics, energy dissipation, large eddy PIV approach, particle image velocimetry, laser doppler anemometry, macro instabilities, hydrofoil impellerDenna post skapades 2013-12-12.
CPL Pubid: 189035

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur