CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recycling kraft pulp mill solid residues to the forest : treatment and leaching characteristics

Maryam Mahmoudkhani (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - viii, 46 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: recycling, lime mud, green liquor sludge, pellet, sintering, surface area, strength, leaching, mass transfer, kinetics, modelingDenna post skapades 2013-12-12.
CPL Pubid: 189020

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik
Skogsvetenskap

Chalmers infrastruktur