CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High speed transmission landscape: Current trends in ultra-high speed optical communication systems

Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
ECOC 2004, Stockolm, Sweden, Sept, 5-9, 2004, Symposium on Systems and Technologies for 100Gb/s and Beyond p. paper Tu 1.1.1. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1890

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur