CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation and Characterization of Lignin Precipitation in the LignoBoost Process

Weizhen Zhu (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Journal of Wood Chemistry and Technology (0277-3813). Vol. 34 (2013), 2, p. 77-97.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Lignin of high purity can be separated from black liquor using the LignoBoost process, of which the overall efficiency is largely dependent on the precipitation yield of lignin, which depends on the properties of black liquor and process conditions. In this paper, the influences of process conditions on the precipitation yield of lignin from mixed hardwood/softwood black liquor were investigated. The Klason and standardUV method were used to determine lignin concentration. The chemical and structural properties of lignin were also analyzed. The results showed that the precipitation yield of lignin increased along with a decrease in pH and temperature, or with an increase in the ion strength of black liquor, and the yield was lower when mixed softwood/hardwood black liquor was used. It also showed that at a higher precipitation yield the precipitated lignin had a lower average molecular weight but had higher methoxyl and phenolic hydroxyl contentDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 188982

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Equilibrium of lignin precipitation: The effects of pH, temperature, ion strength and wood origins


Precipitation of Kraft Lignin: Yield and Equilibrium