CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The BEEP – a Democracy Assurance, an Administrative Curse, and a Shortcut to Better Grades?

Jan Wickenberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Proceedings, Konferens om Undervisning och Lärande, KUL2014, Göteborg 15 jan 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper reports on a brief study of the drivers for students' requests for copies of best earlier exam papers (BEEPs), and its consequences for teaching and administration. Data is collected by interviews of students, administrators and examiners at a small number of universities.Denna post skapades 2013-12-11. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 188946

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Studier av offentlig förvaltning

Chalmers infrastruktur