CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aspects of coding in communication systems

Johan Lassing (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-11.
CPL Pubid: 188909

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 424