CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aspects of coding in communication systems

Johan Lassing (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-11.
CPL Pubid: 188909